Polish English German Russian

Ciągnik rolniczy, tak jak każdy pojazd mechaniczny dopuszczony do poruszania się po drogach, musi być regularnie kontrolowany pod względem stanu technicznego. Zależy od niego bezpieczeństwo nie tylko kierowcy, ale także innych uczestników ruchu. W tym celu obowiązkowo wykonuje się przegląd ciągnika rolniczego. Cena, zakres, oraz częstotliwość przeprowadzania okresowych badań technicznych traktorów są przedmiotem dzisiejszego artykułu.

 

Przegląd ciągnika rolniczego

 

Przegląd ciągnika czy badanie techniczne?

 

Terminy przegląd i badanie są często traktowane synonimicznie. Nie są one jednak do końca tożsame. Obecne w kodeksie drogowym okresowe badanie techniczne jest obowiązkowe i przeprowadza się je w stacji kontroli pojazdów. Termin „przegląd” nie występuje w tym kontekście w Prawie o ruchu drogowym, jednak kierowcy używają tych pojęć zamiennie, określając mianem okresowego przeglądu właśnie to wskazane przez kodeks drogowy badanie techniczne. Taka wymienność będzie też stosowana w kolejnych częściach artykułu.

 

Warto jednak pamiętać, że słowa „przegląd” używa się także w kontekście nieobowiązkowej z punktu widzenia prawa usługi, którą świadczą firmy zajmujące się serwisem maszyn rolniczych. Można go wykonać np. przed badaniem technicznym na stacji kontroli pojazdów, by pojazd przeszedł je z pozytywnym wynikiem, lub skorzystać z opcji przeglądu ciągników przed zakupem.

 

Jak często wykonuje się przegląd ciągnika rolniczego?

 

Prawo o ruchu drogowym informuje kierowców ciągników (art. 81. w rozdziale 3.), że przegląd traktora, czyli okresowe badanie techniczne „przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania”.

 

To właściciel ciągnika rolniczego odpowiada za jego stan techniczny, dlatego zachowanie prawidłowej częstotliwości przeglądów powinno być dla niego priorytetem - nie tylko z punktu widzenia przepisów, ale także bezpieczeństwa na drodze. Kierowca, który nie dotrzyma terminu badania technicznego, musi liczyć się z możliwymi konsekwencjami. Jeśli traktor bez ważnego przeglądu zostanie zatrzymany przez uprawniony do tego organ - policję lub Główny Inspektorat Transportu Drogowego - właścicielowi pojazdu grozi mandat o wysokości nawet do 500 zł oraz zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (kierowca nie musi go mieć przy sobie, więc zatrzymanie odbywa się wirtualnie w CEPiK). W takim przypadku ciągnik zostanie skierowany na dodatkowy przegląd techniczny, który należy wykonać w ciągu 7 dni.

 

Koszt mandatu, jaki grozi za brak przeglądu, jest dużo większy niż cena przeglądu ciągnika rolniczego, więc warto wykonywać go w terminie. Zatem ile kosztuje przegląd ciągnika rolniczego?

 

Przeczytaj także: Diagnostyka komputerowa ciągników rolniczych - jakie są zalety oraz cena?

 

Przegląd ciągnika rolniczego - cena 2021

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów to akt prawny, w którym można znaleźć odpowiedź na pytanie, ile kosztuje przegląd traktora. Cena okresowego badania technicznego ciągnika rolniczego wynosi 63 zł. Zawiera się w niej 1 zł na rzecz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Jest to jeden z najniższych kosztów w całym zestawieniu cen przeglądów różnych rodzajów pojazdów.

 

Zdarza się jednak, ze pierwszy przegląd techniczny ciągnika rolniczego zarejestrowano za granicą. Wtedy koszt badań technicznych w Polsce będzie wynosił już nie 63, ale 116 zł. Dotyczy to także traktora zwolnionego z badań homologacyjnych.

 

Rozporządzenie reguluje także inne typy usług wykonywanych w ramach badań technicznych pojazdów.

 

 • Jeśli podczas badań technicznych stwierdzono usterki, wykonuje się ponowne sprawdzenie danego mechanizmu i zespołu ciągnika. Koszt przeglądu po naprawie może wynosić od 14 do 120 zł. W większości przypadków zamknie się jednak w 40-50 zł.
 • Ciągnik rolniczy zostanie skierowany na dodatkowe badanie techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego, jeśli został określony jako zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszający wymagania ochrony środowiska. W przypadku usterek technicznych koszt dodatkowego przeglądu wynosi 20 zł od usterki. Jeśli ciągnik uległ wypadkowi lub kolizji drogowej, cena wzrasta do 94 zł za dodatkowe badanie. Jeśli natomiast dane techniczne są niezgodne z faktycznym stanem traktora, przegląd będzie kosztował 51 zł.
 • Pozostałe dodatkowe badanie techniczne pojazdu to kategoria obejmująca wiele różnych sytuacji, w których ciągnik rolniczy powinien być skierowany na przegląd. Jego cena będzie wynosić od 42 do 126 zł, w zależności od okoliczności. Wyszczególnione przypadki zostały zawarte w 6. części tabeli opłat za badanie techniczne pojazdów we wspomnianym rozporządzeniu.

 

Jak wygląda okresowy przegląd techniczny ciągnika rolniczego?

 

Badanie techniczne na stacji kontroli pojazdów rozpoczyna się od uiszczenia opłaty w wysokości 63 zł i przekazania diagnoście dokumentów traktora - dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu legalizacji zbiornika LPG, jeśli taką instalację posiada ciągnik. Przegląd techniczny przebiega następująco:

 

 • identyfikacja pojazdu pod względem zgodności numeru VIN z dowodem rejestracyjnym;
 • procedury weryfikacyjne dodatkowego wyposażenia traktora, np. instalacji LPG lub CNG;
 • kontrola układu hamulcowego - sprawdzenie grubości okładzin oraz tarcz, poziomu płynu hamulcowego oraz stanu sztywnych i elastycznych przewodów;
 • zweryfikowanie, czy ciągnik spełnia normy ekologiczne - sprawdzenie układu wydechowego i działania silników;
 • sprawdzenie, czy nigdzie nie pojawiła się nieszczelność spowodowana np. przez korozję, szczególnie w obrębie pomp, siłowników i uszczelek głowicy;
 • sprawdzenie kondycji ogumienia, czyli opon, na które diagności zwracają szczególną uwagę ze względu na ich ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa jazdy - powinny być regularnie kontrolowane i wymieniane przez kierowcę, żeby ciągnik przechodził przegląd pozytywnie;
 • kontrola działania wszystkich świateł w pojeździe - przepalona żarówka to niezdany egzamin dla traktora.

 

Podczas badania technicznego ciągnika sprawdzane są także:

 

 • układ kierowniczy,
 • zawieszenie,
 • nadwozie,
 • obowiązkowe wyposażenie traktora,
 • pasy bezpieczeństwa,
 • instalacja elektryczna,
 • poziom hałasu oraz emisji spalin.

 

Przegląd na stacji kontroli pojazdów nie trwa zwykle dłużej niż 30 minut. Może się zdarzyć, że badanie zakończy się negatywnym wynikiem. Nie należy w takiej sytuacji w żadnym wypadku winić diagnosty, który ponosi odpowiedzialność karną za dopuszczenie do ruchu traktora z istotną dla bezpieczeństwa jazdy lub środowiska usterką. W tej sytuacji należy niezwłocznie oddać ciągnik do serwisu maszyn rolniczych i wrócić na tę samą stację z naprawionym pojazdem. W zależności od stopnia zaawansowania lub rodzaju awarii kierowca może samodzielnie odjechać traktorem z miejsca badania, lub być zmuszony do odholowania go do warsztatu.

 

Skontaktuj się z nami!

 

FAQ:

 

1. Ile kosztuje przegląd ciągnika rolniczego 2021?

 

Cena okresowego badania technicznego jest regulowana prawnie i wynosi 63 zł.

 

2. Gdzie wykonuje się okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego?

 

Stacja kontroli pojazdów to miejsce, w którym wykonuje się obowiązkowy przegląd traktora i każdego innego pojazdu. Jeżeli natomiast mamy na myśli nieobowiązkowy przegląd, regenerację i naprawę, odpowiednim miejscem będzie autoryzowany serwis maszyn rolniczych.

 

3. Co zrobić, jeśli ciągnik nie przejdzie przeglądu?

 

Należy zastosować się do wymogów, które określi pracownik stacji kontroli pojazdów, czyli odjechać lub odholować traktor, poddać go wszystkim niezbędnym naprawom i wrócić do miejsca pierwotnego badania.

 


Nasza oferta

 

Serwis i naprawa maszyn budowlanych

Zajmujemy się serwisem oraz naprawą maszyn budowlanych, rolniczych popularnych marek: serwis WEIDEMANN, serwis CAT, serwis JCB, serwis VOLVO (Poznań, Wielkopolska oraz cała Polska)
 

Części do maszyn budowlanych

Oferujemy szeroki wachlarz części do maszyn budowlanych i rolniczych między innymi: części WEIDEMANN, części CAT, części JCB, części VOLVO (Poznań, Wielkopolska oraz cała Polska)
 

Remonty i przeglądy maszyn budowlanych

W ofercie mamy również remonty oraz przeglądy maszyn budowlanych oraz rolniczych. (Poznań, Wielkopolska oraz cała Polska)
  

Dorabianie trybów oraz elementów zwolnic

Zajmujemy się dorabianiem trybów oraz elementów zwolnic (Poznań, Wielkopolska oraz cała Polska)